۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲
مصاحبه زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی شبکه ۵ سیما

مصاحبه زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی شبکه ۵ سیما

مصاحبه زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی شبکه ۵ سیما چهارشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷

 

مصاحبه  زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی
شبکه ۵ سیما
چهارشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷
در مورد کاربردهای نوین لیزر در دندانپزشکی
 

 

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .