پارسی|English|العربي
  • کانال آپارات دکتر میرزایی
  • کانال تلگرام دکتر میرزایی
+98 21 88223212,13
+98 922 4013258

مصاحبه  زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی شبکه ۵ سیما
831 شنبه 16 مرداد 1395

مصاحبه زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی شبکه ۵ سیما چهارشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷

مصاحبه  زنده تلویزیونی دکتر علیرضا میرزائی
شبکه ۵ سیما
چهارشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷
در مورد کاربردهای نوین لیزر در دندانپزشکی