پارسی|English|العربي
  • کانال آپارات دکتر میرزایی
  • کانال تلگرام دکتر میرزایی
+98 21 88205697
+98 912 4013258

اپولیس دهان


2172 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395

MD Epulis Removal

واژه "اپولیس" به صورت تحت اللفظی "روی لثه" معنی می شود و یک واژه غیر اختصاصی مورد
استفاده برای تومورها و توده های شبه تومور لثه است. چند ضایعه یا توده مربوط به لثه وجود دارند که به آنها اپولیس گفته میشود. با این حال مشخصات بالینی آنها منحصر به فرد بوده و باید به عنوان یک بیماری مجزا بحث شود.