پارسی|English|العربي
  • کانال آپارات دکتر میرزایی
  • کانال تلگرام دکتر میرزایی
+98 21 88205697
+98 922 4013258

ضایعات حفره دهان همانژیوم


1822 یکشنبه 5 اردیبهشت 1395

همانژیوم (hemangioma ) به تومورهایی گفته میشود که با تکثیر سریع سلولهای اندوتلیال در اوایل کودکی (نوزادی) شناخته میشود و به دنبال آن به مرور زمان بازگشت به وضعیت طبیعی (involution ) اتفاق می افتد.

ناهنجاری عروقی عارضه ای مشابه همانژیوم است. این ناهنجاریها که تغییر شکل حاصل از رشد غیر عادی شبکه عروقی هستند، دارای سیکل طبیعی رشد سلولی اندوتلیال هستند که بر رگها، لنفها یا مویرگها تاثیر میگذارد اما آنها دیگر به وضعیت طبیعی باز نمیگردند. همچنین ناهنجاریهای عروقی در دوران نوزادی به سرعت رشد نمیکنند و معمولا از زمان تولد وجود دارند.