پارسی|English|العربي
  • کانال آپارات دکتر میرزایی
  • کانال تلگرام دکتر میرزایی
+98 21 88205697
+98 912 4013258

مدیریت کیفیت

خط مشی مدیریت کیفیت

کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر میرزائی به عنوان تنها کلینیک لیزر و دارنده گواهینامه 9001-ISO در ایران پایبندی به سیستم مدیریت کیفیت را زمینه ساز پیشرفت خود به شمار آورده و خط مشی خود را متناسب با سیستم مدیریت کیفیت 2008-9001 ISO به شرح ذیل اعلام می دارد:

  • توجه به پیشنهادات و شکایات مراجعه کنندگان به عنوان مهمترین و ارزشمندترین دارایی های معنوی کلینیک
  • توجه به دانش محوری و ارتقاء مداوم سطح علمی پزشکان و سایر پرسنل
  • تعهد به امانت داری و حفظ اسرار بیماران محترم
  • فراهم سازی محیط درمانی و بهداشتی مطابق با اصول وزارت بهداشت
  • استفاده از مدرنترین و مجهزترین تجهیزات دندانپزشکی جهت بهبود سطح کیفی ارائه خدمات به مراجعه کنندگان

مدیریت کلینیک ضمن اعتقاد به اصول فوق‌، متعهد می شود تمامی تلاش خود را برای رعایت مواردمذکور و بهبود مستمر آن انجام داده و در این راستا تمامی پرسنل را ملزم به رعایت این اصول می نماید. امید است ثمره همکاری و همفکری کلیه همکاران موجبات دستیابی به اهداف فوق را فراهم نماید.

iso-9001-دکتر-میرزایی-شفا-گشتر