العربي|پارسی|English
  • کانال آپارات دکتر میرزایی
  • کانال تلگرام دکتر میرزایی
+98 21 88223212,13
+98 922 4013258

اتصل بنا  طهران، الطریق السریع باسم الشهید جمنام،بین شارع کارجر و جسر جمران ( القریب من جسر جمران)، شارع بروانه ، بنایة أطبّاء جمران ، وحدة 11.

هاتف وفاكس: 88636617 -  88350244 - 88635547

البريد الإلكتروني: alirezamirzaee56[at]gmail.com