الفحوص بصورة الدورة والمرحلة

الفحوص بصورة الدورة والمرحلة

یرجع أکثر الأشخاص إلی طبیب الأسنان حینما یحسّون بالألم ، التعفّن ،الخراج ، أوحین شدّة تأثر هم من البرد و الحرّ وأو عندما قد یتبقی غذاء فیمنطقة و ناحیة من فمهم و أو حینما یتکسّر قسم من أسنانهم. ‏

الفحوص بصورة الدورة والمرحلة

یرجع أکثر الأشخاص إلی طبیب الأسنان حینما یحسّون بالألم ، التعفّن ،
الخراج ، أوحین شدّة تأثر هم من البرد و الحرّ  وأو عندما قد یتبقی غذاء فی
منطقة و ناحیة من فمهم و أو حینما یتکسّر قسم من أسنانهم. ‏

Don't Forget

 

DIAGNOdent

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .
s
نوبت دهی اینترنتی
به صورت آنلاین و شبانه روزی

با دندانپزشک خود مشورت کنید