آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ تهران ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۲   |   ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۳   |   ۰۲۱-۸۶۰۸۱۳۵۲  
عادات بهداشتی دهان و دندان باید از خانه شروع شود

عادات بهداشتی دهان و دندان باید از خانه شروع شود

تحقیقات جدید، گروههای مختلف سلامت دهان و دندان را فرامیخوانند تا به والدین خطر استفاده همزمان کودک و والدین از قاشق مشترک را هشدار دهند. این مطالعات مصادف شده است با جدیدترین گزارش مرکز اطلاعات مراقبت اجتماعی و سلامتی که نشان میدهد در انگلستان تقریبا 26000 کودک 5 تا 9 ساله، در سال 2013 – 2014 به علت پوسیدگی دندان در بیمارستان پذیرش شده اند.

عادات بهداشتی دهان و دندان باید از خانه شروع شود
 

تحقیقات جدید، گروههای مختلف سلامت دهان و دندان را فرامیخوانند تا به والدین خطر استفاده همزمان کودک و والدین از قاشق مشترک را هشدار دهند. این مطالعات مصادف شده است با جدیدترین گزارش مرکز اطلاعات مراقبت اجتماعی و سلامتی که نشان میدهد در انگلستان تقریبا 26000 کودک 5 تا 9 ساله، در سال 2013 – 2014 به علت پوسیدگی دندان در بیمارستان پذیرش شده اند. این رقم در سال 2011 به 14 درصد افزایش یافت که طبق نظر کالج رویال دانشکده دندانپزشکی جراحان، نقطه بحرانی می باشد. اکنون درمانگران دهان و دندان هشدار میدهند که اگر میخواهیم اقدامات پیشگیرانه موفقیت آمیز باشد، سلامت دهان و دندان کودکان باید از خانه آغاز شود و والدین و مربیان در این زمینه به کودک آموزشی جامع بدهند.

محققان میگویند اولین گروهی که باید مورد توجه قرار بگیرد، مادران باردار هستند. مطالعات اولیه، رفتارهای منجر به انتقال احتمالی باکتریهای دهان از مادر به کودک را بررسی کرده بود. با در نظر گرفتن این حقیقت که عادات سلامتی نقش مهمی در پیشگیری از شایعترین بیماریهای دهان و دندان دارد، آموزش بیمار با تاکید بیشتر بر چگونگی جلوگیری از انتقال باکتریها از مادر یا مراقب به کودک در حین غذا دادن، بسیار لازم است.

در  این تحقیقات، توجه مادران به سلامت کودک ارزیابی شده است. برای این کار از پرسشنامه ای استفاده شده است که آگاهی از رفتارها و مسائل مربوط به سلامتی مانند استفاده از قاشق مشترک با کودک، بوسیدن لبهای کودک، مسواک زدن مادر، سیگار کشیدن، سن و میزان تحصیلات را مورد بررسی قرار میدهد.

در بین این مادران 11 درصد معتقد بودند که باکتریهای دهان نمیتوانند از مادر به کودک منتقل شوند. متداولترین اقدامات مربوط به انتقال باکتریها از دهان مادر به دهان کودک بوسیدن لبهای کودک (38 درصد) و استفاده از قاشق مشترک در هنگام غذا دادن به کودک (14 درصد) بود. تحقیقات گزارش کردند رفتارهای مربوط به انتقال باکتریهای دهان و بهداشت دهان و تغذیه در سبب شناسی پوسیدگی دندانی در نونهالان مهم هستند. در نتیجه محافظت از نوزادان و نونهالان در مقابل انتقال باکتریهای دهان، برای بهداشت دهان آنها امری حیاتی به شمار می آید.

سازمان جهانی بهداشت توصیه ها و دستور العملهای متعددی در مورد سلامتی برای مادران منتشر کرده است. به علاوه کاهش باکتریهای دهانی خود مادران نیز انتقال باکتریها به کودک را به حداقل رسانده و بنابراین خطر پوسیدگی دندان را کاهش میدهد.

تنها والدینی که پوسیدگی فعال دندانی دارند، باکتریهای استرپتوکک موتانس (Streptococcus mutans) را از طریق بزاق میتوانند انتقال دهند. فیونا سندم رئیس انجمن درمانهای دندانپزشکی بریتانیا معتقد است که تیمهای دندانپزشکی باید بر این واقعیت تمرکز کنند که انتقال بیماری لثه و باکتریهای عامل پوسیدگی دندان، مسئله ساز هستند در حالی که اغلب هر دو مورد اغماض قرار میگیرند. او میگوید: مطالعات بسیاری درباره انتقال باکتریهای عامل پوسیدگی از مادر به کودک صورت گرفته است. متهم اصلی آن استرپتوکوک موتانس است که از طریق بزاق میتواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود بنابراین استفاده از ظروف مشترک، فوت کردن غذای کودک و حتی بوسیدن دهان کودک همه میتوانند موجب انتقال این باکتری شوند.

باید این خطرات را که به ویژه در دوران بیرون زدن دندانهای شیری، کودک را آسیب پذیر میکنند به والدین آموزش داد.  

فاکتورهای متعددی علاوه بر انتقال بزاق، در پوسیدگی دندان نقش دارند بنابراین باید بهداشت مناسب دهان و دندان به مادر و کودک آموزش داده شود که شامل عدم مصرف رژیم غذایی پر شکر و اهمیت اجتناب از شیوه های بد شیر دهی می باشد مثلا این که بگذارید کودک دائما شیشه شیر، آبمیوه یا نوشیدنیهای شیرین دیگر را بمکد، میتواند موجب پوسیدگی دندان کودک شود. دندانهای شیری بیشتر در مقابل پوسیدگی آسیب پذیر هستند. به یاد داشته باشید که هیچ وقت برای پیشگیری و بهداشت دیر نیست.

فیونا اضافه میکند: آموزش سلامت دهان و دندان کودکان باید از دوران بارداری مادر آغاز شود. باید طی آموزش به مادران، با تاکید بر احتمال کاهش سلامت دندانها و لثه در دوران بارداری به علت تغییرات هورمونی، عادات تمیز کاری و رسیدگی مرتب به دندانها ایجاد و تشویق شود تا به پیشگیری از پوسیدگی های دندانی کمک شود و در نتیجه خطر انتقال باکتریها به کودک کاهش یابد.

 


 

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .