آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ تهران ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۲   |   ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۳   |   ۰۲۱-۸۶۰۸۱۳۵۲  
آیا دندان در آوردن، باعث تب کردن کودکان میشود؟

آیا دندان در آوردن، باعث تب کردن کودکان میشود؟

علائم زیادی را به فرایند دندان در آوردن کودک نسبت میدهند. تحقیقات آکادمیک مرسوم نشان داده اند که دندان در آوردن باعث تب در کودک نمیشود اما بسیاری از والدین گزارش میکنند که شاهد آن بوده اند که کودک در دوران دندان در آوردن، تب میکند.


آیا دندان در آوردن، باعث تب کردن کودکان میشود؟
 

علائم زیادی را به فرایند دندان در آوردن کودک نسبت میدهند. تحقیقات آکادمیک مرسوم نشان داده اند که دندان در آوردن باعث تب در کودک نمیشود اما بسیاری از والدین گزارش میکنند که شاهد آن بوده اند که کودک در دوران دندان در آوردن، تب میکند.

حقیقت چیست؟ آیا کودک هنگام دندان در آوردن تب میکند؟

برای پاسخ به این سوال، باید دقیقا مشخص کنیم تب چیست. در صورتی که تب را به عنوان دمای بالای 38.8 درجه سانتیگراد تعریف کنیم، پاسخ سوال این است که کاملا بدیهی است که دندان در آوردن باعث تب بالای 38.8 درجه سانتیگراد نمیشود. اما در صورتی که تب را به عنوان افزایش دمای کمتر یعنی دمای 37.7 درجه سانتیگراد در نظر بگیریم، پاسخ چندان صریح نیست.

مطالعه ای که در journal Pediatrics منتشر شد، 494 مورد مختلف بیرون زدن اولین دندان در کودکان را مورد بررسی قرار داد. محققان این پژوهش دریافتند که افزایش دمای خفیف در دندان در آوردن میتواند اتفاق بیفتد اما تب  38.8 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن ارتباطی با دندان در آوردن کودک ندارد.

پژوهش دیگری 46 نوزاد سالم را در فرایند دندان در آوردن مورد بررسی قرار داد. 20 نفر از این نوزادان در مدت چند روز فرایند بیرون زدن دندان، تب داشتند اما تنها 7 نفر از آنها چند هفته تبشان طول کشید تا اولین دندان از لثه بیرون بزند. با این که از این نتایج چنین بر می آید که دندان در آوردن با تب خفیف همراه است، محققان توصیه های هشدار دهنده ای در این مورد ارائه کرده اند:

"از داده های ارائه شده در اینجا به نظر میرسد این باور که کودک هنگام بیرون زدن اولین دندان دچار تب میشود، تایید میگردد اما باید تاکید کنیم این که تب را به دندان در آوردن نسبت دهید بدون این که احتمال مشکلات پزشکی دیگر رد شود، ممکن است خطراتی برای کودک در پی داشته باشد. کودکان از 6 ماهگی تا 6 سالگی دندان در می آورند بنابراین در صورتی که به واسطه عوامل دیگر دچار بیمار و تب شوند، ممکن است به راحتی تبشان به دندان در آوردن نسبت داده شده و در نتیجه از آن اغماض شود. تنها بیرون زدن اولین دندان چنین مشخصه ای دارد بنابراین این مطالعه محدود به مدت زمان پیش از بیرون زدن اولین دندان است (نه بیرون زدن هر دندان کودک). ما فعلا هیچ توضیحی برای این یافته های خود نداریم. "

با استنباط از دو پژوهش بالا ممکن است به نظر برسد دندان در آوردن موجب تب خفیف در برخی کودکان میشود. آخرین مطالعه ای که میخواهیم به آن اشاره کنیم، پژوهشی بود که در آن 90 مورد مختلف بیرون زدن دندان مورد بررسی قرار گرفت. این داده ها به روشهای مختلف آنالیز شدند اما در پایان ارتباطی بین تب و دندان در آوردن مشاهده نشد:

"ارتباط احتمالی بین دندان در آوردن و تب به چند روش مورد بررسی قرار گرفت... گرافی از درجه دمای میانگین z برای 28 روز پیش و پس از بیرون زدن دندان ترسیم شد که هیچ روندی را به سمت افزایش دما در نزدیکی روزهای بیرون زدن دندان نشان نداد. دو آنالیز رگرسیون لوجستیک جداگانه که سن را در نظر داشت، انجام شد تا ارتباط احتمالی بین وضعیت روزهای دندان در آوردن و تب نشان دهد. در اولین آنالیز، تب بالا با عدم تب مقایسه شده و در دومی تب پایین با عدم تب مقایسه شده بود. هیچ یک از این آنالیزها ارتباطی بین بیرون زدن دندان و تب نشان ندادند. "

مقاله اخیر هیچ ارتباطی بین تب و دندان در آوردن نشان نداد.

بنابراین چه نتیجه ای باید بگیریم؟

چند پژوهشی که در این مقاله ارائه کردیم، نتایج متفاوتی نشان میدهند اما چند نکته را در همه آنها با اطمینان میتوان مشخص کرد:

1- کودکان بسیار زیاد دچار تب میشوند. ممکن است به علل دیگری در دوران دندان در آوردن دچار تب شوند اما تصادفا با دندان در آوردن همزمان شده باشد.

2- اگر کودکتان در حین دندان در آوردن، بیمار شده است آن را به علت دندان در آوردن تلقی نکرده و از آن چشم پوشی نکنید. همیشه بهتر است پاسخ قطعی را از پزشک دریافت کنید.

3- دندان در آوردن باعث تب نمیشود اما برخی از کودکانی که دندان در می آورند ممکن است افزایش کمی در دمای بدن را در این دوران تجربه کنند.

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .