۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲
عمر ایمپلنت دندان

عمر ایمپلنت دندان

شاید یکی از شایعترین سوالان درباره ایمپلنت دندان این باشد که ایمپلنت چه مدت دوام خواهد داشت؟ پاسخ آن ساده است. ایمپلت عمر درازی دارد اما ممکن است عمر آن کوتاهتر از عمر شما باشد که خوشبختانه این امر بسیار نادر است
دوام ایمپلنت دندان چقدر است؟

شاید یکی از شایعترین سوالان درباره ایمپلنت دندان این باشد که ایمپلنت چه مدت دوام خواهد داشت؟ پاسخ آن ساده است. ایمپلت عمر درازی دارد اما ممکن است عمر آن کوتاهتر از عمر شما باشد که خوشبختانه این امر بسیار نادر است.

نرخ از دست دادن ایمپلنت دندان، بستگی زیادی به چند فاکتور دارد: موقعیت آن در دهان چگونه است، ایمپلنت بر روی استخوان طبیعی فک قرار داده شده است یا استخوان پیوندی، بیمار سیگار مصرف میکند یا خیر.

میزان موفقیت کلی ایمپلنت در استخوان طبیعی فک 95 درصد است اما در استخوان پیوندی این آمار به 85 تا 90 درصد کاهش می یابد. در صورتی که بیمار سیگاری باشد از نظر آماری دو و نیم برابر احتمال از دست دادن ایمپلنت بیشتر از افراد غیر سیگاری است.

صادقانه باید بگوییم با توجه به این که ایمپلنت دندان درمانی نسبتا جدید محسوب میشود، در مورد طول عمر آن نمیتوان در حال حاضر نظر قطعی داد. طبق منابع گوناگون، گوستا لارسون اولین بیماری بود که ایمپلنت دندان استفاده کرد. ایمپلنت او در سال 1965 جایگذاری شد. آقای لارسون ایمپلنت اولیه خود را تا زمان مرگش در سال 2006 با کارایی کامل حفظ کرد. بنابراین ایمپلنت او 40 سال عمر کرد.

بهترین کار برای افزایش طول عمر ایمپلنت حفظ بهداشت دهان و دندان و ارزیابی منظم بالینی و رادیوگرافی ایمپلنت توسط دندانپزشک می باشد.

 

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .