آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ تهران ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۲   |   ۰۲۱-۸۸۶۵۸۲۲۳   |   ۰۲۱-۸۶۰۸۱۳۵۲  
مراحل جایگزینی یک دندان به روش ایمپلنت

مراحل جایگزینی یک دندان به روش ایمپلنت

ایمپلنت جایگزین یک دندان برای افرادی استفاده میشود که یک دندان خود را از دست داده اند. ایمپلنت با جراحی در استخوان فک جایگذاری میشود و پس از سپری شدن دوره یکپارچگی استخوان، با استخوان فک آمیخته شده و به عنوان ریشه ای برای تاج مصنوعی دندان عمل میکند.

ایمپلنت  جایگزین یک دندان برای افرادی استفاده میشود که یک دندان  خود را از دست داده اند. ایمپلنت با جراحی در استخوان فک جایگذاری میشود و پس از سپری شدن دوره یکپارچگی استخوان، با استخوان فک آمیخته شده و به عنوان ریشه ای برای تاج مصنوعی دندان عمل میکند. در این شرایط میتوان تاج را بر روی آن متصل کرد تا جایگزین دندان از دست رفته شود. تاج یا کلاهک ظاهری بسیار مشابه دندان طبیعی دارد و به ایمپلنت متصل میشود تا فضای خالی باقی مانده را پر کند.

برای جایگذاری ایمپلنت باید فضای کافی در استخوان فک  وجود داشته باشد که از ایمپلنت پشتیبانی کند.

چهارچوب زمانی برای اتمام کار ایمپلنت و تاج بستگی به چند فاکتور دارد. هنگامی که از روش سنتی جایگذاری ایمپلنت استفاده میشود، کوتاهترین زمان لازم برای اتمام درمان ایمپلنت حدود 5 ماه برای فک پایین و 6 ماه برای فک بالا است. در ابتدای این مدت زمان جراحی جایگذاری ایمپلنت و در انتهای آن اتصال تاج دائمی  انجام میشود. اگر چه در صورتی که استخوان کافی نباشد و نیاز به بازسازی استخوان وجود داشته باشد، در واقع این فرایند ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد. در روش سنتی دو عمل جراحی لازم است که با فاصله سه تا شش ماهه انجام میشود.

در تکنیک دیگر ایمپلنت و هیلینگ اباتمنت همزمان گذاشته میشود.

اگر دندانپزشک از مینی ایمپلنت استفاده کند، ایمپلنت و تاج، بریج یا دندان مصنوعی را همزمان میگذارد.

ایمپلنت  یک مرحله ای نیز گاهی اوقات ممکن است استفاده شود به صورتی که پس از جایگذاری ایمپلنت، اباتمنت و تاج موقتی در همان جلسه متصل میشود.

اولین جلسه: مشاوره با دندانپزشک

پیش از این که کاری انجام شود و تصمیمی اتخاذ شود، شما باید به دندانپزشک مراجعه کنید تا معاینه کاملی انجام دهد. در این معاینه دندانپزشک سابقه دندانپزشکی و پزشکی شما را دریافت میکند، تصویر پرتوی ایکس از دهان شما میگیرد و قالبی از دندانها و لثه های شما تهیه میکند. در برخی موارد ممکن است اسکن توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) نیز از دهان شما گرفته شود. این اسکن به دندانپزشک کمک میکند مشخص کند استخوان فک شما چگونه است و میتواند ایمپلنت را نگه دارد یا خیر. همچنین محل دقیق ساختارهایی مانند عصبها و سینوسها (که در بالای دندانهای بالایی شما قرار دارند) در تصویر مشخص میشود.

شکل- جراحی بازسازی استخوان فک

در صورتی که تصویر پرتوی ایکس فکهای شما نشان دهد که استخوان کافی برای ایمپلنت ندارید، ممکن است دندانپزشک درباره گزینه های بازسازی استخوان با شما صحبت کند که در مقاله بازسازی استخوان فک به تفصیل به آن پرداخته شده است. اگر به هر یک از عملهای لازم برای بازسازی استخوان نیاز دارید، 4 تا 12 ماه طول میکشد تا استخوان آماده دریافت ایمپلنت شود.

مراحل درمان ایمپلنت

-        مرحله اول: جراحی اول برای جایگذاری ایمپلنت

در صورت عدم نیاز به پیوند یا بازسازی استخوان 1 ماه

در صورت نیاز به پیوند یا بازسازی استخوان 5 ماه

پریودنتیست یا جراح دهان یا دندانپزشک عمومی که در زمینه ایمپلنت تحصیلات ویژه ای داشته است میتواند این جراحی را انجام دهد. عمل جراحی با استفاده از راهنمای پلاستیکی جراحی که توسط پزشک ساخته شده است، انجام میشود. راهنما با دندانهای شما کاملا مطابقت دارد و بر روی ناحیه درمان قرار میگیرد تا محل دقیق ایمپلنت را نشان دهد.

محبوب ترین نوع ایمپلنت، نوع ریشه ای شکل طراحی شده به جای ریشه دندان است. این ایمپلنت در استخوان فک قرار میگیرد و فضایی را که قبلا دندان طبیعی در آن قرار داشته است، اشغال میکند.

پس از جراحی اول، دندانپزشک 4 تا 5 ماه در مورد ایمپلنت فک پایین و 6 تا 7 ماه در مورد ایمپلنت فک بالا صبر میکند. در این مدت استخوان به ایمپلنت جوش میخورد.

شکل- هیلینگ اباتمنت

-        مرحله دوم: جراحی دوم برای اتصال اباتمنت و یا تاج موقتی

در فک پایین ، بدون پیوند استخوان 4 یا 5 ماه

در فک بالا ، بدون پیوند استخوان 6 یا 7 ماه

در فک پایین با پیوند استخوان 8 یا 9 ماه

در فک بالا با پیوند استخوان 10 یا 11 ماه

شکل- تصویر سمت چپ پایه تیتانیومی ایمپلنت، تصویر وسط اباتمنت و ایمپلنت و تصویر سمت راست تاج قرار داده شده روی ایمپلنت را نشان میدهد.

همین که ایمپلنت با استخوان جوش خورد، میتوانید جراحی دوم را برنامه ریزی کنید. دندانپزشک با گرفتن تصویر پرتوی ایکس تایید میکند آیا ایمپلنت برای جراحی دوم آماده است یا خیر. این جراحی ساده تر از جراحی اول است. یک برش جدید بر روی لثه ایجاد میشود تا سر ایمپلنت رخنمون یابد.

سپس هیلینگ اباتمنت بر سر ایمپلنت متصل میشود تا بافت لثه به درستی التیام یابد. اباتمنت  یک قطعه فلزی مدور است که لثه را از سر ایمپلنت دور نگه میدارد و به مدت 10 تا 14 روز روی ایمپلنت می ماند. اگر سابقا دندان مصنوعی متحرک در این ناحیه داشته اید، دندانپزشک ممکن است آن را طوری برایتان تنظیم کند که بتوانید در این مدت از آن استفاده کنید.

پس از این که بافت اطراف هیلینگ اباتمنت التیام یافت، اباتمنت برداشته میشود. سپس اباتمنت در سوراخ ایمپلنت پیچ میشود و قالب نهایی از اباتمنت گرفته میشود (برای اطلاعات بیشتر به فیلم انیمیشن جراحی جایگذاری ایمپلنت مراجعه شود).

اباتمنت و تاج موقتی بر روی ایمپلنت سوار میشوند. اباتمنت در ایمپلنت پیچ شده و با استفاده از ابزار مخصوصی سفت میشود تا دیگر شل نشود. پس از این که اباتمنت متصل شد، تاج موقتی در روی اباتمنت قرار گرفته و به آن وصل میشود. در برخی موارد ممکن است اباتمنت و تاج موقتی بلافاصله پس از باز کردن لثه روی ایمپلنت در جراحی دوم، روی ایمپلنت متصل شود و نیازی به هیلینگ اباتمنت وجود نداشته باشد.

شکل- تصویر سمت چپ پیش از اتصال تاج و اباتمنت، تصویر سمت راست پس از اتصال.

تاج موقتی به مدت چهار تا شش هفته در جای خود می ماند. لثه اطراف آن التیام یافته و شکلی همانند لثه اطراف دندان طبیعی به خود میگیرند. تاج موقتی از مواد نرمتری نسبت به تاج دائمی ساخته میشوند تا از ایمپلنت در مقابل فشار ناشی از جویدن محافظت کرده و به استخوان فک فرصت بدهند به تدریج محکمتر و مقاومتر شود.

-        مرحله سوم: اتصال تاج دائمی

در فک پایین ، بدون پیوند استخوان 5، 6 و یا 7 ماه

در فک بالا ، بدون پیوند استخوان 7، 8 و یا 9 ماه

در فک پایین ، با پیوند استخوان 9، 10 و یا 11 ماه

در فک بالا ، با پیوند استخوان 11، 12 و یا 13 ماه

در مدتی که تاج موقتی را در دهان دارید، تاج دائمی در حال ساخت است. ممکن است دو تا سه هفته و یا کمتر ساخت آن طول بکشد. تاج را از قالبی که از دندانها و لثه های شما و اباتمنت گرفته شده است، تهیه میکنند.

تاج ممکن است به اباتمنت با چسب مخصوص چسبانده شود و یا این که در آن پیچ شود.

تاج اگر با چسب (سیمان) چسبانده شود ظاهر بهتری پیدا میکند چون سوراخ پیچ در آن وجود ندارد اما اتصال توسط پیچ راحت تر بوده و در آوردن آن در صورت نیاز (برای دسترسی به ایمپلنت یا بافت اطراف ایمپلنت) ساده تر و مطمئن تر است.

مراقبت از ایمپلنت

مراقبت از ایمپلنت همانند مراقبت از دندان طبیعی است. باید هر روز دندانهای خود را مسواک بزنید و نخ دندان بکشید. در صورت بروز هر گونه مشکل پیش از زمان نوبت مراجعه، با دندانپزشک تماس بگیرید و یا به او مراجعه کنید.

عوارض احتمالی  درمان ایمپلنت

علاوه بر خطرات جراحی، احتمال شکست درمان نیز وجود دارد. ایمپلنت در صورت بروز عفونت که البته نادر است شکست میخورد. یا در صورتی که بایت (جفت بودن دندانها بر روی هم) به درستی تنظیم نشده باشد ممکن است منجر به شکست درمان شود. به علاوه دندان قروچه و فشردن دندانها و فکها به هم فشار بسیار زیادی بر ایمپلنت وارد میکند که ممکن است از حد تحمل آن فراتر باشد. این فشارها منجر به کاهش استخوان و شکست درمان میشوند.

باید حواستان باشد چه زمانی ایمپلنت برای جایگزینی دندانهای فک پایین کار گذاشته است. عصبی که از استخوان فک عبور میکند، گاهی اوقات ممکن است هنگام دریل استخوان و جایگذاری ایمپلنت دچار آسیب شود. این وضعیت باعث بی حسی یا مور مور شدن میشود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، معمولا بخش پایینی لب و چانه یا یک طرف زبان را درگیر میکند. بی حسی ممکن است موقتی باشد تا زمانی که عصب التیام پیدا کند و یا این که مادام العمر باشد. با این حال آسیب عصبی شایع نیست. پرتوی ایکس و سی تی اسکن به دندانپزشک کمک میکند محل دقیق عصبها را شناسایی کرده و احتمال آسیب به عصب به حداقل برسد.

در فک بالا خطر دریل در سینوسها وجود دارد. سینوسها در بالای دندانهای بالایی یا حفره بینی قرار گرفته اند. این وضعیت میتواند موجب عفونت شود. برای اجتناب از این عارضه تصویر پرتوی ایکس مخصوصی پیش از جراحی گرفته میشود تا جراح محل دقیق عصبها و سینوسها را شناسایی کند.

چه انتظاری باید داشته باشیم؟

ایمپلنت یک دندان همانند دندان طبیعی عمل میکند. با این حال در برخی بیماران سخت است که ایمپلنت دقیقا شبیه دندان طبیعی شود. در برخی موارد ایمپلنت صاف و مستقیم کار گذاشته نمیشود بلکه با زاویه در استخوان قرار میگیرد که علت آن مقدار حجم و تراکم استخوان این ناحیه است که قرار است ایمپلنت را نگه دارد.

ممکن است تاج پهن تر در نظر گرفته شود تا فضا را کامل بپوشاند. مطالعات نشان داده اند که این ایمپلنتها 25 سال دوام  خواهند داشت.

ترجمه از منابع معتبر و آکادمیک  بین المللی

 


 

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .